Bilim ve Teknoloji Haftası Şiirleri Kısa Uzun

Gök gürlemesi, şimşek çakması, ay veya güneşin tutulması, sel, deprem ve salgın hastalıklar gibi olaylar, insanları hem korkut­muş hem de ilgisini çekmiştir, insanoğlu, korkusunu yenmek ve merakını gidermek için çalışmalar yapmıştır, bu olayların neden­lerini araştırmaya başlamıştır, insanlar, korkularını yenmenin ve meraklarını gidermenin yanı sıra, doğaya hâkim olmayı ve rahat yaşamayı istemişlerdir, Bütün bu nedenler, insanı bilgi üretmeye itmiştir, insanlığın bir şeylerden korkması, merakı ve istekleri bitme­miştir ve bitmeyecektir, Bilim ve Teknoloji Haftası Şiirleri bu böyle sürüp gidecektir, Bu durum karşısında insanın merakını giderme, korkusunu yenme ve rahat ya­şama isteklerinden dolayı bilgi üretmesi de devam edecektir.

insan, yaşadığı ortamda karşılaştığı her problemi çözmek is­ter. Çevresindeki maddelerden yararlanıp yaşam standardını yükseltmek için çalışır. Olayları kendi yararına yönlendirmek ister. Başka canlıların yapamadığı tüm bu eylemleri insan, aklıyla yapar.

Hayatta karşılaştığımız sorunları bilimsel yaklaşımla çözmeli­yiz. Atatürk, “Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir.” diyerek insan yaşamında bilimin önemini belirtmiştir. Öyleyse hayatta karşılaştığımız bir problemi çözerken araştırma ve deney yapma­lıyız. Elde ettiğimiz sonuçları değerlendirip kabul etmeliyiz.

Yurdumuzda birçok bilimsel araştırma ve geliştirme çalışma­ları yapan kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE), Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK).

 

Bilimsel incelemeler, araştırmalar yaparken veya yeni bilgiler edinirken teknolojiden yararlanmalıyız. Teknoloji; bilimsel yön­temleri kullanarak hayatta karşılaştığımız problemlerin çözümün­de bir köprü oluşturmaktır. BilişimHaftası ile ilgili şiirler Teknoloji, bilgisayar ve iletişimdeki ye­ni gelişmeler; eğitim ve öğretim anlayışında da değişme ve gelişme sağlamıştır. Bilgi, evrensel bir kavramdır. Teknolojinin yar­dımıyla iletişimdeki hızlı gelişmeler bilginin uluslararası akışını ve paylaşımını hızlandırmıştır, içinde bulunduğumuz bilgi çağında bilgisayar, multimedya, ses, görüntü ve gelişen internet teknolo­jileri gibi kavramlar, eğitim ve öğretimde yerini almıştır. Bilhassa hızlı bir erişim ve iletişim teknolojisi olan internet ile binlerce bilgiye kolayca ve hızlı bir biçimde ulaşıp yeni bilgiler edinebiliyoruz.

Teknolojiyi kullanarak bilgiler öğrenirken teknolojiden bilimsel düşünmeye ve üst seviyede öğrenmeye yardım eden bir araç olarak yararlanılır. Bunu gerçekleştirirken öğrenci ve teknoloji, or­tak beyin gibi düşünerek çalışmalıdır.

Öğrenciler, derste bilgi okuryazarı bir insan olmalıdırlar. Yani edindiği yeni bilgilerin kaynaklarını etkili kullanmalı, bilgi kaynak­larını araştırabilmeli, depolanmış bilgi kaynaklarının ve bilgi tekno­lojilerinin nasıl kullanılacağını bilmeli, teknolojiye hâkim olmalı ve ondan nasıl daha verimli yararlanacağını bilmelidirler.

Bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişmeler, manyetik bilgi sak­lama teknolojisinin de bilgisayar teknolojisi ile birlikte gelişmesi, öğrencilerin eğitimde bilgisayar teknolojisini kullanmalarını sağlamıştır. Birçok bilgiye hızlı ve kolay ulaşma ve bilgiyi paylaş­ma olanağı veren internet teknolojisi, bilgisayarla eğitimdeki ye­rini almış ve bilimin yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır,

Bilime ve bilgiye önem veren bilimsel verileri ve teknolojiyi ha­yatında kullanabilen toplumlara bilgi toplumu adı verilir.

Bilim ve Teknoloji haftası Neden Kutlanır, Bilim ve Teknoloji Haftasının Kutlanmasının Amacı

Bilim ve Teknoloji Haftasının kutlanmasındaki amaç, Türki­ye’de bilgi toplumu yaratmaktır. Öğrencilerin bilime, bilimsel dü­şünceye, gelişen teknolojilere ilgilerini çekmek, bilhassa bilgi, be­ceri ve üretim yeteneklerinin gelişmesine aktif eğitim ve öğretim yöntemiyle katkıda bulunmaktır. Bu amaçları gerçekleştirirken okullarda hafta süresince bilginin, bilimin insan hayatına katkıları­nı anlatan konferanslar verilir. Yazılar okunur. Film ve slayt gösteri­leri yapılır. Teknoloji kullanımının bilgi edinmedeki yardımları anla­tılır. Teknolojideki yenilikler tanıtılır. Özellikle öğrencilere teknoloji­den nasıl yararlanabilecekleri anlatılır, Teknolojinin eğitime, bilime katkıları ve bilgiye ulaşmada sağladığı kolaylıklar uygulamalı ola­rak öğrencilere gösterilir, Varsa, yakın çevredeki teknoloji fuarı, bilim merkez vb. yerler gezilir.

En Güzel Bilim ve Teknoloji Haftası Şiirleri İçin Tıklayınız

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

2 ilde engelli ve hamile memura sıcak tatili
Ankara ve Osmaniye'de kamuda çalışan engelli ve hamile personelin aşırı sıcaklar nedeniyle yarın idari...

Haberi Oku