En Güzel Öğretmenler Günü Şiirleri Sözleri Mesajları Yenile - 02 Nisan Cumartesi 2016 Olur Haber Merkezi

 ÖĞRETMENLİĞİN VE ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ

öğretmenler günü şiirleri 2 kıta

K. Dünya genelinde Öğretmenlik bir meslek olarak icra edilmektedir. Belli bir sitem ve düzen içerisinde devletlerin kontrolünde işleyen daimi bir faaliyettir. Ülkelerin sosyal devlet kavramı içerisinde bu faaliyeti icra ettirmesi, takip ve kontrolü sağlaması gerekmektedir. Toplumdaki bireylerin öğretmen olabilmesi için öğretmen yetiştiren okullardan mezun olması ve diploma alması gerekmektedir. En güzel öğretmenler günü şiirleri

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilkokullarında görev yapan öğretmenlere Sınıf öğretmeniadı verilmektedir. İlkokullarda verilen eğitim sürecinde öğretmen bulunduğu sınıfın bütün derslerini öğretmekle mükelleftir. Ortaokul ve Liselerde ise Ders öğretmenliğiuygulaması vardır. Meslek okullarında ise öğretim faaliyetleri özel şekilde yetiştirilmişMeslek öğretmenleri tarafından icra edilmektedir. 

Osmanlı Devleti’nde öğretmenlere "Muallim", öğretmen yetiştiren okullara da "Muallim Mektebi" ismi verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasıyla eskiden kalma tabirler değişmiş ve “Öğretmen ve Okul” kavramları kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk öğretmen okulu 16 Mart 1848 tarihinde açılmış ve dönemin ilk mektepli öğretmenleri yetiştirilmeye başlanmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma ve parçalanma dönemlerinde eskisi kadar eğitim ve öğretime özen gösterilememiş ve gereken değer verilememiştir. Mevcut öğretim kurumları da sayıca azalmaya başlamıştır. Cumhuriyetin ilanı ile ülke genelinde eğitim kampanyası başlatılmış ve hızla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eğitim ve öğretim kurumları kurulmaya ve hizmet vermeye başlamıştır. Okul çağına gelen çocuklar, kurulan bu okullarda eğitilmeye başlamıştır.

1928 yılında Arap harflerinin, yerine bugün kullanmakta olduğumuz Türk harflerinin kabul edilmesini sağlayan Atatürk, ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine çıkabilme umudunun ancak eğitim ve öğretimle sağlanabileceğini her daim sözleriyle tanımlamıştır. Türk alfabesinin kabulü sonrasında kısa süre içerisinde yeni alfabe’nin yaygınlaşması ve yurttaşlar tarafından kullanılabilmesi için yoğun bir eğitim öğretim planı hazırlanmıştır. Başta okuma-yazma oranını yükseltmek ve Cumhuriyet’in hızla istenen seviyeye ulaşabilmesi için çeşitli adımlar atılmıştır. Ülkenin her yerinde yurttaşlarına okuma yazmayı öğreten Millet Mektepleri açılmıştır. Öğretmenler gününün önemi 

Ulus Okulları olarak adlandırılan Millet Mektepleri'nde, başta Atatürk olmak üzere birçok öğretmen, yazı tahtasının başında dersler vermeye başlamıştır. 11 Kasım 1928 tarihinde Bakanlar Kurulu’ndan alınan karar ile 24 Kasım tarihinde ulu önder Atatürk’eUlus Okulları Başöğretmenliği ünvanı verilmiştir. 1981 yılında Atatürk’ün doğumunun 100’üncü yıl dönümünde, alınan karar ile 24 Kasım tarihi Öğretmenler günü olarak kabul edilmiş ve kutlanmaya başlamıştır.

Atatürk öğrencileri, öğretmenleri ve okulları çok seven değerli bir Başöğretmendir. Çoğu zaman fırsat buldukça çıktığı yurt gezilerinde okullara uğrayıp, sınıflara girmiş, sıralara oturmuş ve anlatılan dersleri dinlemiştir. Öğrencilere her fırsatta sorular yöneltmeye çalışan Atatürk, öğretmenlerle konuşup, öğretmenlerin sıkıntılarını dinlemiş, yapmış oldukları mesleğin ne kadar kutsal ve önemli bir iş olduğu konusundan bahsederek öğretim görevlilerine motivasyon vermeyi amaç edinmiştir. Her fırsatta öğretmenlik mesleğinin üstünlüğünden bahsetmiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ancak öğretmenlerle kalkınabileceğini vurgulamıştır.

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda öğretmenlerin bu ülke için neler yaptığını Atatürk her fırsatta dile getirmiştir. Öğretmenlerin nasıl canla başla çalıştıklarını yakından izlemiş ve yurdumuzun düşman tarafından paylaşıldığı dönemlerde ülkenin kurtuluşu için öğretmenlerin bazı öğütler kurduklarını görmüş, halka ulusal bağımsızlık fikri ve kurtuluş mücadelesi ruhu aşıladıklarına şahit olmuştur.

 öğretmenler günü şiirleri kısa ve öz

Türk ulusunun geleceğinin umudu, güvencesi olan, çocuklarımızı gençlerimizi yetiştiren Öğretmenler günü kutlu olsun.
 

EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ
 

ÖĞRETMEN

A'dan başlar aydınlık,
Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.
Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek
Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,
Yeryüzü ile el ele öğretmen
 

Göz gözdür o, uzakları görürüz
Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.
Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep
Çizer büyük değirmisini
Uç olur da gergele öğretmen.
 

Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa 
Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış
83 toprak ev, 83 acı duman,
Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık
Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,
Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.
 

Bir ışık, bir ışık daha,
Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür
Nice istemeseler de, nice önleseler de,
Uyandırır toplumunu
İyiye, doğruya, güzele öğretmen.
                          Fazıl Hüsnü DAĞLARCA
 

ÖĞRETMENİM
Ben bir gülüm, sen bahçıvan
Çok açarsam eser senin
Mis kokarsam hüner senin
Ama bir de solarsam
Günah senin, günah senin
Öğretmenim. en güzel öğretmenler günü şiirleri
 

Ben tohumum, çiftçi sensin
Çok sularsan, ürün senin
Bol olursam, verim senin
Ama bir de çürütürsen
Hata senin, hata senin
Öğretmenim.
 

Ben elmasım, sarraf sensin
Pırlanta isem, emek senin
Parlıyorsam, yaldız senin
Ama bir de parçalarsan
Kırık senin, kırık senin
Öğretmenim.
 

Ben boş defter, kalem sensin
Doğru yazsan, yarın senin
Güzel yazsan, ikbal senin
Ama bir de karalarsan,
Vicdan senin, vicdan senin
Öğretmenim.
 

Ben öğrenci, sen öğretmen
Başarırsam hüner senin,
Kazanırsam zafer senin,
Ama bir de kaybedersem,
Yok diyecek başka sözüm,
Yorum senin, yorum senin
Öğretmenim.
                       Ahmet Anıl AKTAŞ
                       TED Ankara Koleji Öğrencisi
 

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM
Sevgisinin sonu yok,
Kalbinin şefkati çok,
Gönlü büyük, gözü tok,
Sevgili öğretmenim.
 en güzel öğretmenler günü şiirleri

Bilgisi ışık saçar,
Sözleri gönül açar,
Ruhum sevinçen uçar,
Sevgili öğretmenim.
 

Bekliyoruz yolunu,
Sardık sağla solunu,
Uzat bize kolunu
Sevgili öğretmenim.
 

Toplandık dizi, dizi,
Sev, okşa hepimizi,
Sensin okutan bizi,
Sevgili öğretmenim.
 

Doğru yol gösterirsin,
Okutur, eğitirsin,
Bize bilgi verirsin,
Sevgili öğretmenim.
 

Seni candan severiz,
Saygı duyar överiz,
Ellerinden öperiz,
Sevgili öğretmenim!..
                     Ali Osman ATAK


Köy Öğretmenleri
Ben bir öğretmenim
Sevgiyi, sevmeyi öğretirim çocuklarıma,
Kini, öfkeyi nefreti değil.Ben bir öğretmenim
Dostluğu, kardeşliği öğretirim çocuklarıma
Dövüşü, kavgayı, savaşı değil.Ben bir öğretmenim
Okumayı, yazmayı, küçükleri korumayı
Konuşmayı dinlemeyi, büyükleri saymayı
Öğretirim çocuklarıma.
 

Ben bir öğretmenim
Sevgiyle, bilgiyle sularım çiçeklerimi
Ve bu güzel çiçeklere
Cumhuriyeti kuran Atatürk"ü öğretirim.
 

Ben bir öğretmenim
Ve öğretirim çocuklarıma
Ülküm vatanı yüceltmektir.
 

Ben bir öğretmenim
Çiçektir diyemem çocuklarıma
Çiçeklerden güzeldir bütün çocuklar,
Ve öğreteceğim çocuklarıma
İyilikten güzellikten yana ne varsa.
                       Ahmet YÜCEL 25 Aralık 1998


Meçhul Öğretmen
Selam olsun,
Karanlığın ve cehlin güneşlerine
Selam olsun,
Erdemin ve bilginin eşlerineOnlar ki
Kişiliğe hürlük bağışlayan.
Onlar ki.
Karşılıksız alkışlayan.Alınlarında bilgiden meşaleler,
Karanlığın gözbebeğine yürürler
Gönüllerde mükâfaat alanlar,
Azmin ve iradenin timsali onlar.
 

Çıktılar yola, yolları belli
Hedef güllük gülüstanlık değil;
Yollar, sarp kayalıklar,
Yollar dikenli
Gönüllerinde bilginin çağlayan seli,
Izdıraplarla sarhoş olur
Odur karşılıksız seven,
Adı, değilmi ki
Meçhul Öğretmen.
 

Selam olsun,
Karanlığın ve cehlin güneşlerine
Selam olsun,
Erdemin ve bilginin eşlerine.
 

Onlar ki
Kişiliğe hürlük bağışlayan
Onlar ki
Karşılıksız alkışlayan.
                           İhsan KURT

 


BEN ÖĞRETMENİM
Şanlı bayrağımı görünce
Okulumun gönderinde,
Daha bir başka çarpar yüreğim.
Her sabah açtığım kapının
Bilgiye, sevgiye, doğruluğa açıldığını
Çok iyi bilirim.
Gelecek yetiştiririm, geleceğim için
Çünkü;
Ben öğretmenim
Yeni nesil benim eserim!
 en güzel öğretmenler günü şiirleri

ÖĞRETMENİN VEDASI
Gidiyorum... Bir yanımda emeklerim,
Bir yanımda
Uçsuz bucaksız hayallerim.
Sizlerde yaşayacak onlar şimdi.

Bir damla gözyaşına kıyamadığım,
İçimin derdi, saçımın akı çocuklar...
Yavrularım...Evlâtlarım,
Kınalı kuzularım,
Avucu reyhan kokulu küçük dağlarım.

Kiminiz büyüdü, heybetiyle
Nam saldı, kâh korku yedi âleme,
Hatta bana bile!...
Kiminiz kurudu, kara saban arkasında
Ufalandı eller, parçalandı yürekleriniz
Toprakla beraber...Sevgisiz...
Kiminiz, daha çiçek açmadan meyve verdiniz...
Bu ihtiyarın derdi nedir bilir misiniz?
Dört adam,
Çıkacak mı benim dört kolluyu taşıyan?...
Ve olacak mı acep öbür tarafta
Yepyeni bir kara tahtam...
Benimle zamanı gelince oynadın da hazla
Alışamadığım dört duvar arasında ne işin vardı!
Hep benden önce oradaydın ne yazın ne kışın vardı...
İlk harfler, heceler, sözcükler derken
Ve o mabede seninle gelip giderken
Tutuştu ellerimiz birleşti gözlerimiz.
Karga seslerinin rüzgârlara karıştığı bir son yazdı
Son göz göze gelişimizde...
Buruk tebessümlerinle beni ağlatmıştın
ÖĞRETMENİM,CANIM....
                                             Fatma AYDEMİR
 

DÜNYANIN BÜTÜN ÇİÇEKLERİ
Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum.
Bütün çiçekleri getirin buraya.
Öğrencilerimi getirin buraya, getirin buraya,
Kaya diplerinde açmış çiçeklere benzer
Bütün köy çocuklarını getirin buraya.
Son bir ders vereceğim onlara.
Son şarkımı söyleyeceğim,
Getirin, getirin... Ve sonra öleceğim.
 

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,
Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum,
Kaderleri bana benzeyen,
Yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları,
Geniş ovalarda kaybolur kokuları...
Yurdumun sevgili ve adsız çiçekleri,
Hepinizi, hepinizi istiyorum, gelin, görün beni,
Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni.
 

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,
Afyon ovasında açan haşhaş çiçeklerini,
Bacımın suladığı fesleğenleri,
Köy çiçeklerinin hepsini, hepsini,
Avluların pembe entarili hatmisini,
Çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın,
Aman Isparta güllerini de unutmayın,
Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum.
Getirin, dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum.
 

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,
Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım,
Ben bir bahçe suluyorum gönlümde,
Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden
Ne güller fışkırır çilelerimden,
Kandır, hayattır, emektir benim güllerim,
Korkmadım, korkmuyorum ölümden,
Siz çiçek getirin yalnız, çiçek getirin.
 

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,
Baharda Polatlı kırlarında açan,
Güz geldi mi Kop dağına göçen,
Yürükler yaylasında, Toroslarda eğleşen,
Muş ovasından, ağrı eteğinden,
Gücenmesin, bütün yurt bahçelerinden
Çiçek getirin, örtün beni,
Eğin türkülerinin içine gömün beni.
 

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum.
En güzellerini saymadım çiçeklerin,
Çocukları, öğrencilerimi istiyorum,
Yalnız ve çileli hayatımın çiçeklerini,
Köy okullarında açan gizli ve sessiz,
O bakımsız ama kokusu eşşiz çiçek,
Kimse bilmeyecek seni, seni kimse bilmeyecek
Seni, beni yalnızlık örtecek, yalnızlık örtecek
Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum.
 

Ben mezarsız yaşamayı diliyorum,
Ölmemek istiyorum, yaşamak istiyorum,
Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın,
Tarümar olmasın istiyorum, perişan olmasın,
Beni bilse bilse çiçekler bilir dostlarım,
Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim,
Çiçeklerde açar benim gizli arzularım.
 

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum.
Okulun duvarı çöktü, altında kaldım,
Ama ben dünya üstündeyim, toprakta,
Yaz kış bir şey söyleyen sonsuz toprakta,
Çile çektim, yalnız kaldım, ama yaşadım,
Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir.
Şimdi sustum, örtün beni, yatırın buraya.
Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya.
                                      Ceyhun Atıf KANSU
 

24 Kasım Öğretmenler Günü
A'dan başlar aydınlık,
Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.
Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek
Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,
Yeryüzü ile el ele öğretmen
 

Göz gözdür o, uzakları görürüz
Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.
Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep
Çizer büyük değirmisini
Uç olur da gergele öğretmen.
 

Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa
 

Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış
83 toprak ev, 83 acı duman,
Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık
Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,
Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.
 

Bir ışık, bir ışık daha,
Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür
Nice istemeseler de, nice önleseler de,
Uyandırır toplumunu
İyiye, doğruya, güzele öğretmen.
                            Fazıl Hüsnü DAĞLARCA
 

Çocuklarım
Yoklama defterlerinden öğrendim sizi ,
Benim haylaz çocuklarım !
Sınıfın en devamsızını
Bir sinema dönüşü tanıdım ;
Koltuğunda satılmamış gazeteler?
 

Dumanlı bir salonda
Kendime göre karşılarken akşamı ,
Nane şekeri uzattı en tembeliniz?
Götürmek istedi küfesinde
Elimdeki ıspanak demetini
En dalgını sınıfın !
İsterken adam olmanızı
Çoğunuz semtine uğramaz oldu mektebin
Palto , ayakkabı yüzünden .
 

Kiminiz limon satar Balıkpazarında
Kiminiz tahtakalede çaycılık eder ;
Biz inceleye duralım aç tavuk hesabı ,
Tereyağındaki vitamini
Ve kalorisini taze yumurtanın !
 

Karşılıklı neler öğrenmedik sınıfta ,
Çevresini ölçtük dünyanın ,
Hesapladık yıldızların uzaklığını
Orta Asya?dan konuştuk laf kıtlığında .
 

Neler düşünmedik beraberce
Burnumuzun dibindekini görmeden
Bulutlara mı karışmadık .
? Hazan rüzgarı?nda dökülmüş
? hasta yapraklar??a mı üzülmedik .
Serçelere mi acımadık , kış günlerinde
Kendimizi unutarak !
                                      RIFAT ILGAZ
 

Öğretmenler Günü
Bir gün sizleri anlatmaya yetmez,
Sizin sevginiz asırlarca geçmez,
Hayatım sayfa sayfa eseriniz,
Nasıl unuturuz anıları biz.
 

Öğretmenim gününüz kutlu olsun,
Öğrendikçe bu millet mutlu olsun,
Defter, kitap, kalemler neye yarar,
Siz olmazsanız yetişmez dimağlar.
 

O zaman; devlet millet seni anar,
Çünkü her makamda bir öğrencin var.
Cumhurbaşkanı senin talebendir,
Başbakan hesabı senden öğrenir.
 

Yıllar geçmiş bir zat elinizi öper,
Ben Milli Eğitim Bakanıyım der.
Sizleri yazarken titrer ellerim,
Sanki gene imtihanda gibiyim.
 

Hatalı yazdıysam özür dilerim,
Satırlarda sınırlanmaz bu sevgim.
24 Kasım sonbahara rastlar,
Yapraklar döküldükçe sevginiz artar.
 

Gönlünüz ikinci baharı yaşar,
Tarih böyle mutlu günlerde dolar.
Öğretmenim, gününüz kutlu olsun,
Öğrendikçe bu millet mutlu olsun...
                               Muhittin YEGÜL
 

Ana Gibi, Baba Gibi
Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi
 

Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi...
                       Hüseyin DÜZBASAN


VE DÜŞÜNÜR ÖĞRETMEN
Eylülde sararan yapraklarla beraber,
Öğretmenler vurulur boş tarlaların ıssızlığında.
Ve düşünür öğretmen, ölümle yaşam arasında:
 

Kim, neden sıkmıştır kahpe kurşunları kahpece?
Yarar kurşunların sesi, karanlığı bir gece.
Akan her damla kan yaklaştırır ölümü.
Gurbetin kanlı tozu tutuşturur gönlünü.
 

Eğitim Ordusu"nda olunca şanlı nefer,
Başlamıştır gurbete gitmek için bir sefer.
Ölümün beklediğini bilemezdi bu yerde.
Çare diye gelmişti, cehalet denen derde.
 

Böyle mi olmalıydı öğretmenin kaderi?
Alırlardı sılada elbet kara haberi.
Yaşlı ana sarılır cansız duran bedene.
Lanetler yağdırılır ona ateş edene.
 

İntikam yeminleri edilir hep bir dilden.
Rahat uyu öğretmen, çıkmazsın gönüllerden.
Derler de unuturlar; adın kalır bir taşta.
Sorarsın bir gün elbet: “Niye öldüm bu yaşta?”
 

Eylülde sararan yapraklarla beraber,
Öğretmenler vurulur boş tarlaların ıssızlığında.
Ve düşünemez öğretmen, ölümün karanlığında.
                       Murat Arıcı Edebiyat Öğretmeni
 

SENİNLE HER MEVSİM BAHAR ÖĞRETMENİM
Bir gün dersem ki, ben öğretmenim
Kalemimin mürekkebi alın terindir.
Vedalaşıp gidersem öğretmenim
Unutmayı unuturum da, unutmadığım
Kalbimdeki en güzel yerindir.
 

Bir gün adımı soranda çocuklarım
Kendimden önce senin adını söylerim
Solmadan açabiliyorsa köpre tomurcuk,
Uğrunda harcanır boncuk boncuk,
Yine de bitmez öğretmenim var derim
 

Güllerin güzelliğini göstermeden önce
Gülşenin vurulduğu tebessümünü anlatırım
Her zil çalışında önce sen gelirsin aklıma
Senden incecik bir ışık gelir şiir şiir
Ben susarım, yine sen konuşursun gönlünce.
 

Bir gün dersem ki ben öğretmenim
Sen güneş kadar uzakta bile olsan
Her bakışımda gülümseyişini görürüm
Işıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar
İnan seninle her mevsim bahar öğretmenim.
                                            Yılmaz İMANLIK

Başöğretmen Atatürk
Kara tahta başında
Başöğretmen Atatürk
Süzülen gözyaşımda
Başöğretmen Atatürk
 

Düşmanlar gelir dize
Gece çıkar gündüze
Kılavuzdur o bize
Başöğretmen Atatürk
 

Yokuşları düz eder
Yarınlardan söz eder
Geceyi gündüz eder
Başöğretmen Atatürk
 

Elsizlere el olur
Dilsizlere dil olur
Has bahçede gül olur
Başöğretmen Atatürk
 

Okşarken saçımızı
Isıtır içimizi
Doyurur açımızı
Başöğretmen Atatürk
 

Bilgisizliği yerer
Kalplerden sevgi derer
Bilgilerden taç örer
Başöğretmen Atatürk
 

Işık saçar geceye
Hayat katar heceye
İlham verir niceye
Başöğretmen Atatürk
 

Zihni arıdır aydan
Oku fırlatır yaydan
Haber verir uzaydan
Başöğretmen Atatürk
 

Sanma uyur toprakta
Her gün doğar şafakta
Gölgelenir bayrakta
Başöğretmen Atatürk
                M.NİHAT MALKOÇ

 

Öğretmenim
Ne güzelde parlarsın bütün sabahlarda
Tıpkı bir yıldız gibisin sen okulumuzda
Atatürk"ün istediği asil duruşunla,
Türk milletine layıksın, sen öğretmenim.
 

Sana emanet edilmiş bizim geleceğimiz
Sen oldun bayrağı, vatanı sevdirenimiz
Atatürk"ün izinde, koşar yüreğinle
Türk milletine layıksın, sen öğretmenim.
                             Birkan Soylu-Ankara

 

Atatürk ve Öğretmenim
Sevgili öğretmenim
Heyecanla beklerdik seni her sabah
“Günaydın” derdin, seslerin en güzeliyle,
“Bugünkü Konumuz” diye, başlardın söze
 
Kara tahta önünde ak bilgilerle
Çırpınırdın, bir şeyler öğretmek için bize.
 

“BAYRAK” derdin öğretmenim
Heyecandan dalgalanırdı sesin bayrak gibi
“Atatürk” deyince coşardın sen
Yatağına sığmayan ırmak gibi.
 

“Atatürk” deyince öğretmenim
Nefes almaz seni dinlerdik
Anlatırdın hayatını devrimlerini
Cepheden cepheye koşardın sen
 
Daha bir büyürdün gözümüzde
Sanki Atatürk"ü yaşardın sen.
Ellerinden öperim öğretmenim.
En güzel duygularla en güzel bilgilerle
 
Yetiştirdin bizi.
Şimdi içimizde inanç, başımızda bayrak
Bu yurt sevincimiz tasamız bizim
Atatürk ilkeleri en büyük yasamız bizim
 
Atatürk yolundan dönmeyiz biz
Meş'alemiz Atatürk sönmeyiz biz...
                             Özkan GÖNLÜM
 

Öğretmenim
Güler yüzlü öğretmenim,
Bir tanesin, canım benim.
Masallarla bilmeceler,
Anlatırsın neler neler...
 

Kalemimi tutamazken
Kitabımı açamazken
Bir de baktım yazıyorum,
Sular gibi okuyorum.
 

Çalışıp iyi olmayı,
Koşup el ele vermeyi,
Bu güzel yurdu sevmeyi
Sen öğrettin öğretmenim.
 

Bizde pek çok emeğin var,
İçimizde çok yerin var
Yetiştirdin hepimizi,
Ver öpelim elinizi
                   Süleyman KARAGÖZ
 

Başöğretmen

Atatürk benim,
Başöğretmenim,
Ne öğrendimse,
Ondan öğrendim.
 

Yenilikleri,
Hep o düşünmüş,
Milleti için,
Ağlamış, gülmüş.
 

Çocuk kalbimle,
İlk onu sevdim,
Atatürk benim,
Başöğretmenim.
            Tarık ORHAN

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
Hamza Ege 4 yıl önce

A

Misafir Avatar
önder 4 yıl önce

çok güzel teşekkür ederim

Misafir Avatar
önder 4 yıl önce

çok güzel teşekkür ederim

YGS LYS Üniversite Taban Puanları 2016 Üniversite...
Sınavları YGS LYS Üniversite Taban Puanları 2016 Üniversite Başarı Sıralaması-Pazaryolu Haber Merkezi...

Haberi Oku