Özel Harekat Polisi Alımı Şartları Neler? Başvuru ne zaman? 2015 POMEM - 02 Nisan Cumartesi 2016 Olur Haber Merkezi

 Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca Üniversite Mezunu adaylar arasından 5000 Özel Harekat Branşında Polis Memuru adayı öğrenci alımı için başvuranlardan giriş şartlarına haiz 17.756 kişinin girdiği sınav sonuçları açıklandı.

Sınavlarda başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapıldı. Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) eğitime alınacak polis memuru adayları sayısına göre sınavda başarılı olan asil aday ve ilgili mevzuat uyarınca kadronun % 30’u oranında yedek aday belirlendi.

Asil kazanan adayların Polis Meslek Eğitim Merkezine geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağırılacaktır.

Özel Harekat Polisi alımı ne zaman 2015

Asil olarak başarılı olan adaylar en geç 06 Aralık 2015 günü mesai bitimine kadar planlandıkları Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde hazır bulunacaklardır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Özel Harekat Polis Memuru Öğrenci Adayı sınav sonuçları için tıklayınız.

Özel Harekat Polisi alımları – 5 bin kişilik başvuru ne zaman – POMEM başvuru şartları – 1 Ekim

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Sınav Duyurusu olarak Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda 5 bin özel harekat polisi alımının yapılacağı duyuruldu. Polis Akademisi Başkanlığı’nın alacağı polisler hakkında merak ettikleriniz haberimizde.

DETAY- Özel harekatçı olabilmek için ne gerekiyor, hangi şartlarda özel harekat polisi olunabilir gibi soruları merak ediyorsanız işte cevaplar. Özel harekat polisi olabilmek için Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 2014-2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (50,00) ve üzeri puan alanların, POMEM Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla, yalnızca ÖZEL HAREKAT BRANŞINDA POLİS MEMURU OLARAK YETİŞTİRİLMEK ÜZERE (5.000) erkek polis memuru öğrenci alımı yapılacaktır.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların ÖZEL HAREKAT BRANŞINDA, ÖZEL HAREKAT POLİS MEMURU OLARAK atamaları yapılacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

2015 YILI POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ERKEK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için yapılan 2014 ve 2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (50,00) puan almış olmak,
ç) Emniyet Teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için yapılan 2014 ve 2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (40,00) puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) …………., erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

ÖZEL HAREKAT NEDİR? Özel Harekat Polisi alım ne zaman 2015 başvuru tarihi

Tamamen seçme ve gönüllü askerlerden oluşan seçkin terörle mücadele birimleridir.bu seçkin birimlerin başında çoğunlukla bir yüzbaşı olur.genelde gönüllü uzman çavuşlardan oluşurlar ancak bünyesinde subay,astsubay ve erler de bulunur.erler c timi denen timlerde görev alır.
jandarma özel harekat birimlerinin toplam mevcudu bir tugay kadar…dır.bölücü’ya karşı yürütülen savaşta büyük rol oynamaktalar.
efeler,dadaşlar,ejderler,roketler,akrep,kurtlar,fa tihler gibi isimler alıp,kollarında birimlere özgü birlik arması taşırlar.
şüphesiz türkiyenin en iyi eratına sahip birliktir. komandolardan farkı, komando intikal yapar, görüntü alır ve rapor eder. duruma göre komandoların müdahalesine karar verilir ya da jöh birlikleri ortama intikal ettirilir. bunun helikopterle olduğu da görülmüştür. komandolardan diğer bir farkı da, eratın 3 ay değil 5 ay eğitim görmesidir. bunun ilk on haftası komando eğitimi, bir haftası uygulamalı intikal, on haftası da tim eğitimidir. tim eğitimi sayesinde c timleri, grup halinde savaşma ve binaların aranması, mağaraların aranması, mayınların temizlenmesi gibi koordineli harekatlarda üstün bir seviyeye gelirler. c timlerinde bir tane tim çavuşu bulunur. timi oluşturan diğer erat onbaşıdır.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı bünyesindeki operasyon timleri teröristlere gözaçtırmıyor. Birçok operasyonda görev alan bu timler Ankara’da kurtarma tatbikatları da yapıyor.

Altı yıl önce kurulan ve yaptıkları ‘nokta’ operasyonlar ile adları ‘Hayalet Tim’lere çıkan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Tunceli ve Tokat’tan sonra Karadeniz Bölgesi’ne açılmaya çalışan bölücü/KONGRA-GEL’li teröristlerin peşine düştü. Keskin nişancılardan oluşan Operasyon Taburu timleri, son bir yıl içinde Tunceli ve Tokat’ta düzenledikleri seri baskınlarda birçok terörist grubu etkisiz hale getirdi.

En seçkin birlik

Jandarma Genel Komutanlığı’nın en seçkin birliği sayılan JÖAK, uçak, tren, gemi otobüs kaçırma, rehine alma, bina işgali ve hücre evi baskını ile yaşanacak doğal afetlerde hayat kurtarmak amacıyla kuruldu. Özel birliği dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman kurdurttu. Yüzde 80’i subay, astsubay ve uzman çavuş gibi rütbeli personelden oluşan tim mensupları gerçekleştirdikleri ‘kusursuz’ operasyonlar ile tanınıyor.

Üç tabur, bir bölük var

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde, Operasyon, Özel Harekat (JÖH), Arama ve Kurtarma Taburları ile Barışı Destekleme Bölüğü bulunuyor. Operasyon ve Özel Harekat Taburu’nda 124’er rütbeli personel görev yapıyor. Bünyesinde; Dağcılık, Su Altı ve Köpekli Arama-Kurtarma timleri bulunun Arama-Kurtarma Taburu’nun mevcudu 235 kişi. 3 Tabur ile 1 Bölük’ten oluşan JÖAK’ta 700’ü aşkın ‘Rambo’ yeralıyor. Sadece JÖH Taburu’nda özel eğitimli er ve erbaşlar bulunuyor.

Tim mensupları, olası bir terörist eyleme karşı heran hazır olmak amacıyla Esenboğa Havalimanı ve Behiçbey Tren İstasyonu’nda düzenli olarak eğitim tatbikatları gerçekleştiriyor.

24 saat eğitim

Havalimanı’ndaki tatbikatlar ayda iki kez gece ve gündüz saatlerinde yapılıyor. Terörist ya da hava korsanlarının yolcularıyla birlikte kaçırdığı uçağa baskın yapılıyor. Yolcu treni kaçırılmasına dönük eğitim çalışmaları da haftanın iki günü Behiçbey İstasyonu’nda düzenli biçimde yürütülüyor. Yolcu otobüsü, bina işgali ve rehine kurtarma tatbikatları ise birliğin Güvercinlik Kışlası’ndaki eğitim alanında icra ediliyor.

Kendi tüfeklerini kullanıyorlar
TSK’nın Amerika, İsrail ve İngiltere’den tanesini 15 milyara ‘ithal’ ettiği tüfekler, sadece 2 milyara mal edildi. ‘Made İn Jandarma’ olan tüfekler, ithal oranlarına oranla daha hafif ve etki tesiri daha yüksek. Portatif model, poligonlarda defalarca test edildi. Alınan mükemlel sonuçlardan sonra portatif model Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök’e tanıtıldı. Özkök’ün tam not vermesi üzerine dünyanın en etkili ve ekonomik keskin nişancı tüfeğinde seri üretime geçildi. Keskin nişancı tüfekleri ilk aşamada TSK’nın ihtiyacını karşılayacak, önümüzdeki yıllarda ise dünyaya ihraç edilecek. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Fevzi Türkeri, projede görevli Sniper astsubayları takdirname ile ödüllendirdi. İthal tüfeklere oranla daha hafif ve ucuz olan tüfeklerin menzili de diğerlerinin iki katı. İthal tüfeklerin etki mesafesi bin metre iken, askerlerin geliştirdiği tüfeğin menzili tam 2 bin metre. Poligonda alınan sonuçlar bu tüfeklerin hedefe isabet oranının da ithallere oranla çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Belirlenen hedeflere yapılan atışlarda milimetrik isabet alındı. Tüfekler 7.623 mm çaplı BB atıyor. Bu mermilerde MKE tarafından üretiliyor. JÖAK’ın keskin nişancı timinde görev yapan astsubaylar geliştirdikleri bu tüfek sayesinde TSK’ya ciddi oranda tasarruf sağlamış oldu

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

YGS LYS Üniversite Taban Puanları 2016 Üniversite...
Sınavları YGS LYS Üniversite Taban Puanları 2016 Üniversite Başarı Sıralaması-Pazaryolu Haber Merkezi...

Haberi Oku